František Dobiáš

09.07.2011 11:32

 Narozen 3. Února 1898 v Jimramově

Zemřel roku 1982 v Jimramově

 

Narodil se v chudé rodině v domě č. 219 na Panské ulici v Jimramově. Po vychození obecné a měšťanské školy se vyučil strojním zámečníkem. V roce 1926 byl odveden do rakouské armády a odeslán na frontu. Zúčastnil se bojů ne italské a rumunské frontě.  Své zážitky s té doby sepsal do  obsáhlých pamětí. Po vzniku Československa pracoval až do důchodu v místní textilní továrně.  Byl veřejně činným v místní jednotě Orel, kde vykonával dlouhá léta funkci jednatele.  Aktivně se zapojil do ochotnické divadelní činnosti a do místního pěveckého sboru Osvětové besedy. Od mládí rozvíjel svůj výtvarný talent a svůj vztah k Jimramovu a okolní přírodě vyjádřil ve svých obrazech, které se nacházejí u mnoha vlastníku v tuzemsku i v zahraničí. Místní veřejnost si jej také pamatuje jako organizátora poznávacích zájezdů a průvodce Čedoku.